JacobDesight

Członek od
JacobDesight

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Object.assign()


Object.assign()


Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/assign Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Object/assign

Object.prototype.__proto__


Object.prototype.__proto__


Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/proto Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Object/proto

Object