MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

Hans.Hokke

Członek od
Hans.Hokke

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

JavaScript code modules


Added reference to deprecation of enableprivilege.

Using JavaScript code modules


Updated reference to deprecation of enableprivilege.

Components.utils.import


Added reference to deprecation of enableprivilege.

Components.utils


Added reference to deprecation of enableprivilege.

Using JavaScript code modules