Foo (Stefan W)

Członek od
Foo

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Event.target


removed spurious "E"

<select>


select elements do not have to be contained in a form element

Element.classList


new opera version number scheme...

Element.classList


Web/API/element.classList Web/API/Element.classList

Object.preventExtensions()


Opera now supports Object.preventExtensions