Mozilla wants to hear from developers like you. http://www.surveygizmo.com/s3/2737536/440b74c45e94?a=mdn

FireRabbit

Członek od
FireRabbit

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Components.utils.import


/* Difference from mozIJSSubScriptLoader */

Components.utils.import


Components.utils.import


file:// URLs are supported too.

Components.utils.import


Fix examples.

Components.utils.import


Fix URLs