MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-survey

dynamis (dynamis)

Członek od
dynamis

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Gecko ユーザエージェント文字列リファレンス


微修正

Gecko ユーザエージェント文字列リファレンス


最新英語版に合わせて更新。

overflow-wrap


overflow-wrap


本文もoverflow-wrapに変更した。Web/CSS/word-wrap Web/CSS/overflow-wrap

テンプレート文字列