Dholbert

Członek od
Dholbert

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Firefox 46 for developers


Firefox 46 for developers


<symbol>


Fix typo (spec link had "font" in the description, but meant "symbol"; clear copypaste typo)

linear-gradient()


add missing space (fix typo)

ccache


Fix broken URL in Related Links (replacing &amp; in URL with "&")