MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Chrisraven

Członek od
Chrisraven

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Array


literówka

RegExp.prototype.test()


/* Opis */

Array


literówka

Array


zmienna prymitywna -> zmienna typu prostego!

Number


/* Metody */