MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

Bzbarsky

Członek od
Bzbarsky

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Mozilla SVG Project


WindowOrWorkerGlobalScope


WindowOrWorkerGlobalScope.origin


Fixed some bits about what the return value means, and what it is in the no-hostname cases.

WindowOrWorkerGlobalScope


WebIDL bindings