Bzbarsky

Członek od
Bzbarsky

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

TypeError: More arguments needed


Updating to new messages

WebIDL bindings


nsRefPtr got renamed to RefPtr

WebIDL bindings


Minor fixups to the IDL-to-C++ type mapping table

WebIDL bindings


Fixing some typos and clarifying some code

Window.forward()


Fix the removal version