Brettz9

Członek od
Brettz9

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

File


Add contructor

WindowOrWorkerGlobalScope.createImageBitmap()


other allowable objects

WindowOrWorkerGlobalScope.createImageBitmap()


Spec does not allow Context as arg

ArrayBuffer.transfer()


syntax highlighting

DOMException()


typo