Artykuły oznaczone: Elementy_XUL

Found 124 documents.

 • XUL/action Powinien zawierać się wewnątrz elementu rule . Stosowany jest do określenia generowanej treści dla ...
 • XUL/arrowscrollbox Pudełko, zawierające strzałki przewijania na swoich końcach, dzięki czemu można przewijać jego ...
 • XUL/assign (potrzebny przykład)
 • XUL/bbox Poziome pudełko, które jest ułożone na linii odniesienia. Jest to odpowiednik stosowanego elementu ...
 • XUL/binding Powinien zawierać się w wewnątrz elementu bindings . binding jest stosowany do wiązania zmiennej do ...
 • XUL/bindings Powinien pozostawać wewnątrz reguł ( rule ). Stosowany do określenia wiązań zmiennych dla reguły. ...
 • XUL/box Kontener, który może zawierać wiele elementów potomnych. Jeśli box posiada atrybut orient ustawiony ...
 • XUL/broadcaster Rozgłaszacz jest stosowany, gdy chcemy, aby wiele elementów dzieliło się jednym lub kilkoma ...
 • XUL/broadcasterset Element kontenera dla elementów broadcaster . broadcasterset i jego elementy potomne nie są ...
 • XUL/browser Ramka, która powinna wyświetlać dokument WWW. Element ten jest podobny do elementu iframe z tą ...
 • XUL/button Przycisk, który może zostać naciśnięty przez użytkownika. Uchwyty zdarzeń można zastosować do ...
 • XUL/caption Nagłówek elementu groupbox . Może zawierać etykietę tekstową utworzoną przy użyciu atrybutu label ...
 • XUL/checkbox Element, który można włączać i wyłączać. Zazwyczaj jest wyświetlany jako pusty prostokąt, kiedy ...
 • XUL/colorpicker Paleta kolorów, z której użytkownik może wybrać jedną komórkę siatki z kolorem poprzez kliknięcie w ...
 • XUL/column Pojedyncza kolumna w elemencie columns . Każdy potomek elementu kolumny jest umieszczony w każdej ...
 • XUL/columns Definiuje kolumny siatki. Każdy potomek elementu kolumny powinien być elementem column .
 • XUL/command Element command może być stosowany do przywołania operacji, która może być wywoływana z różnych ...
 • XUL/commandset Ten element nie jest wyświetlany; służy jako kontener dla elementów command .
 • XUL/conditions Ten element powinien zawierać się bezpośrednio wewnątrz elementu rule i jest stosowany do ...
 • XUL/content Ten element powinien pojawić się wewnątrz elementu conditions . Warunek zasady powinien zawierać ...
 • XUL/datepicker Element datepicker pozwala użytkownikowi na wprowadzenie daty. Trzy typy są wyświetlone, które to ...
 • XUL/deck Element, który potrafi wyświetlić tylko jednego potomka w jednym momencie. Atrybut selectedIndex ...
 • XUL/description Ten element jest stosowany do tworzenia bloku tekstu. Tekst może być ustawiony przy użyciu atrybutu ...
 • XUL/dialog Ten element stosuje się zamiast elementu window dla okien dialogowych. Atrybutu buttons można użyć ...
 • XUL/dialogheader Wiersz nagłówka okna dialogowego. Element ten powinien być umieszczony wewnątrz elementu dialog . ...
 • XUL/dropmarker
 • XUL/editor Ramka, która powinna zawierać edytowalny dokument. Aby utworzyć dokument edytora, należy ustawić ...
 • XUL/grid Siatka jest elementem składającym się z dwóch elementów; wierszy ( rows ) oraz kolumn ( columns ). ...
 • XUL/grippy Element, który można zastosować wewnątrz elementu splitter ; stosowany do zwinięcia elementu ...
 • XUL/groupbox Pudełko, które wyświetla ramkę wokół siebie, służące do grupowania szeregu logicznie powiązanych ...
 • XUL/hbox Kontener mogący zawierać wiele elementów potomnych. Równoważny z elementem box .
 • XUL/iframe Wewnętrzna ramka, która działa bardzo podobnie do elementu iframe z języka HTML . Atrybut src służy ...
 • XUL/image Element wyświetlający obrazek, bardzo podobny do HTML-owego elementu img . Atrybut src można ...
 • XUL/key When a key matching the attributes on the key element is pressed, the command will be fired on the ...
 • XUL/keyset Kontener dla elementów key . Element keyset i jego elementy potomne nie są wyświetlane.
 • XUL/label Ten element pozwala zastosować etykietę dla elementu sterującego. Po kliknięciu etykiety, focus ...
 • XUL/listbox Ten element jest stosowany do tworzenia listy pozycji, na której można zaznaczyć jedną lub wiele ...
 • XUL/listcell Pojedyncza komórka listbox ; używana do tworzenia komórek zawierających tylko tekst.
 • XUL/listcol Kolumna w listbox . Można tworzyć kolumny elastyczne lub nieelastyczne.
 • XUL/listcols Kontener dla kolumn listbox , tworzonych przy użyciu elementu listcol . W elemencie listbox ...
 • XUL/listhead Wiersz nagłówka listbox . Zazwyczaj umieszcza się w nim elementy listheader , po jednym dla każdej ...
 • XUL/listheader Nagłówek pojedynczej kolumny w listbox .
 • XUL/listitem Pojedynczy wiersz listbox . Tekst w listitem jest określony w jednym z elementów listcell lub ...
 • XUL/member Stosowany wewnątrz zasad elementu conditions do dopasowania elementów, które są kontenerami lub są ...
 • XUL/menu Element bardzo podobny do button , który jest umieszczony na menubar . Kiedy użytkownik kliknie ...
 • XUL/menubar Kontener, który zazwyczaj składa się z elementów menu . Na Macintosh, pasek menu jest wyświetlony ...
 • XUL/menuitem Pojedyncza pozycja do wybrania w elemencie menupopup . Działa bardzo podobnie jak button , lecz ...
 • XUL/menulist Element, który stosujemy w przypadku rozwijanej listy wyboru. Użytkownik może zaznaczyć jedną z ...
 • XUL/menupopup A container used to display the contents of a popup menu. When a menupopup is open, it floats above ...
 • XUL/menuseparator Stosujemy do tworzenia separatorów pomiędzy poszczególnymi pozycjami menu. Zazwyczaj rysuje ...
 • XUL/notification notification jest stosowane do wyświetlenia wiadomości informacyjnych. Normalnie jest zastosowane ...
 • XUL/notificationbox notificationbox jest stosowana do powiadomień powyżej elementu. Zazwyczaj element będzie ...
 • XUL/observes Element observes stosujemy do nasłuchiwania broadcaster i otrzymywania z niego zdarzeń i atrybutów. ...
 • XUL/overlay Nakładka stosowana jest, kiedy pewien blok zawartości powinien być współdzielony przez kilka ...
 • XUL/page Podobny do window , oprócz tego powinien być stosowany do plików XUL, które są wczytywane do ...
 • XUL/panel The panel will be closed when the user clicks outside the panel or when the panel's hidePopup ...
 • XUL/param For more information, see Query_Parameters .
 • XUL/popup Element popup jest równoważny elementowi menupopup . Zobacz dokumentację elementu menupopup , aby ...
 • XUL/popupset Kontener dla elementu popup . Powinieneś zadeklarować wszystkie elementy popup jako dzieci popupset ...
 • XUL/preference Deklaruje ustawienie, które może zostać zmienione w prefpane . Element ten musi być umieszczony ...
 • XUL/preferences Stosuje się go do utrzymania ustawień elementów preference .
 • XUL/prefpane Pojedynczy panel preferencji w prefwindow . Element prefpane stworzony jest z dwóch części. ...
 • XUL/prefwindow Okno wyspecjalizowane do okien preferencji. Ten element powinien być użyty zamiast znacznika window ...
 • XUL/progressmeter Pasek postępu, który możemy zastosować do wyświetlenia postępu długości operacji. Jest to rysowany ...
 • XUL/query (potrzebny przykład)
 • XUL/radio Element, który może być włączany lub wyłączany. Przyciski opcji są prawie zawsze pogrupowane razem ...
 • XUL/radiogroup Grupa przycisków opcji. Tylko jeden przycisk wewnątrz grupy może zostać zaznaczony w jednym czasie. ...
 • XUL/resizer Element stosowany do zmiany rozmiaru okna. Możesz umieścić własny przycisk wewnątrz elementu ...
 • XUL/richlistbox (potrzebny przykład)
 • XUL/richlistitem Indywidualna pozycja richlistbox .
 • XUL/row Pojedynczy wiersz w elemencie rows . Każdy potomek elementu row jest umieszczony w każdej kolejnej ...
 • XUL/rows Definiuje wiersze siatki. Każdy potomek elementu rows powinien być elementem row .
 • XUL/rule Zasada wykorzystywana jest w szablonie ( template ). Dzieci rule wykorzystywane są do deklarowania ...
 • XUL/scale Element scale pozwala użytkownikowi na wybranie wartości z zakresu. Pasek wyświetlany w pionie lub ...
 • XUL/script Bardzo podobny do elementu script z języka HTML. Stosujemy go do deklaracji skryptu, jaki chcemy ...
 • XUL/scrollbar Kiedy zawartość kontenera jest większa od rozmiaru w kontenerze, paski przesuwania mogą być ...
 • XUL/scrollbox Pudełko posiada dodatkowe funkcje, które możemy zastosować do przewijania treści. Zauważ, że ...
 • XUL/scrollcorner Ten element jest stosowany dla małych pudełek, które są miejscem gdzie poziomy i pionowy pasek ...
 • XUL/separator Tworzy małe odstępy pomiędzy elementami. Ten typ separatorów powinien być zastosowany do ...
 • XUL/spacer Element, który zabiera miejsce, lecz nie wyświetla niczego. Jest zwykle używany do umieszczenia ...
 • XUL/spinbuttons For instance, spinbuttons are used for the number type textbox, and with the timepicker and ...
 • XUL/splitter Element, który powinien pojawić się przed lub za elementem wewnątrz kontenera. Kiedy rozdzielacz ...
 • XUL/stack Element, który układa swoje dzieci jedno na drugim. Pierwszy element jest układany na dole i każdy ...
 • XUL/statusbar Element stosowany do tworzenia paska statusu, zazwyczaj umieszczony wzdłuż dołu okna. To jest ...
 • XUL/statusbarpanel Pojedynczy element statusbar . Jest to specjalny typ przycisku, który jest rysowany inaczej, niż ...
 • XUL/stringbundle Element, który może być stosowany do wczytania zasobów zlokalizowanych z plików własności. ...
 • XUL/stringbundleset Kontener dla elementu stringbundle .
 • XUL/tab Pojedyncza karta, która jest umieszczona wewnątrz elementu tabs . Użytkownik powinien kliknąć w ...
 • XUL/tabbox Kontener stosuje się do wyświetlania elementów strony w karcie. Na tabbox powinny się składać dwa ...
 • XUL/tabbrowser Ten element jest stosowany dla podtrzymania ustawień tylko do odczytu przeglądania dokumentów ...
 • XUL/tabpanel Indywidualny panel w elemencie tabpanels . Ten element jest opcjonalny i możemy tylko stosować inne ...
 • XUL/tabpanels Kontener do podtrzymania ustawień stron w tabbox . Element tabpanels powinien być umieszczony w ...
 • XUL/tabs Wiersz karty. Element tabs powinien zostać umieszczony wewnątrz tabbox i powinien zawierać elementy ...
 • XUL/template Stosowany do deklaracji szablonu dla konstrukcji elementu opartej na regułach. Elementy są ...
 • XUL/textbox Pole wejściowe, gdzie użytkownik może wprowadzić tekst. Jest ono podobne do elementu języka HTML ...
 • XUL/textbox_(Firefox_-_automatyczne_uzupełnianie) Ten element jest tworzony poprzez ustawienie atrybutu type elementu textbox na autocomplete . Jest ...
 • XUL/textbox_(Mozilla_-_automatyczne_uzupełnianie) Ten element jest tworzony poprzez ustawienie atrybutu type elementu textbox na autocomplete . Jest ...
 • XUL/textnode Zwykle, podczas podstawiania zasobów RDF w zasadach szablonu, podajesz nazwę właściwości RDF ...
 • XUL/timepicker Element timepicker jest stosowany, aby pozwolić użytkownikowi na wprowadzenie czasu. Stanowi trzy ...
 • XUL/titlebar Stosowany do reprezentacji paska tytułu. Ten element jest stosowany utworzenia paska tytułu ...
 1. 1
 2. 2