Wsparcie przeglądarek dla elementów HTML


W HTML 4.0 dodano kilka elementów, kilka usunięto, inne wycofano z użycia to samo z atrybutami. Ta techniczna notatka opisuje elementy wspierane w HTML 4.0 w Netscape Navigator 4.x, Netscape 6, Internet Explorer 3.x-5.x, HTML 3.2 i HTML 4.0.

Odniesienia

Wymagane odniesienia dla HTML 4.01 to:

 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Nowe elementy w HTML 4.0

 • CLASS
 • DIR
 • ID
 • LANG
 • STYLE
 • TITLE
 • onclick
 • ondblclick
 • onkeydown
 • onkeypress
 • onkeyup
 • onmousedown
 • onmousemove
 • onmouseout
 • onmouseover
 • onmouseup

Wsparcie przeglądarek dla elementów

Legenda

NN4
Netscape Navigator 4.x
NS6
Netscape 6
IE3
Internet Explorer 3.x
IE4
Internet Explorer 4.x
IE5
Internet Explorer 5.x
HTML3
HTML 3.2
HTML4
HTML 4.0

Tabela wsparcia

Element Komentarze Niezalecane atrybuty
A NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
ABBR NS6 HTML4
ACRONYM NS6 IE4 IE5 HTML4
ADDRESS NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
APPLET NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0 ALIGN, ARCHIVE, CODE, CODEBASE, HEIGHT, NAME, OBJECT, WIDTH
AREA NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
B NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
BASE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
BASEFONT NN4 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0
Nie wspierane w NS6 Zobacz Bugzilla Bug 3875
COLOR, FACE, SIZE
BDO IE5 HTML4 niewspierane w NS6
BGSOUND IE3 IE4 IE5
BIG NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
BLINK NN4
BLOCKQUOTE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
BODY NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALINK, BACKGROUND, BGCOLOR, LINK, TEXT, VLINK
BR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 CLEAR
BUTTON NS6 IE4 IE5 HTML4
CAPTION NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
CENTER NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0
CITE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
CODE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
COL NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
COLGROUP NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
COMMENT IE3 IE4 IE5
DD NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
DEL NS6 IE4 IE5 HTML4
DFN NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
DIR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0 COMPACT
DIV NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
DL NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 COMPACT
DT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
EM NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
EMBED NN4 NS6 IE3 IE4 IE5
FIELDSET NS6 IE4 IE5 HTML4
FONT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0 COLOR, FACE, SIZE
FORM NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
FRAME NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
FRAMESET NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
H1 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
H2 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
H3 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
H4 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
H5 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
H6 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
HEAD NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
HR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN, NOSHADE, SIZE, WIDTH
HTML NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 VERSION
I NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
IFRAME NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4 ALIGN
ILAYER NN4 Zastąpione względnie pozycjowanymi DIV-ami
IMG NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN, BORDER, HSPACE, VSPACE
INPUT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
INS NS6 IE4 IE5 HTML4
ISINDEX NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0 PROMPT
KBD NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
KEYGEN NN4
LABEL NS6 IE4 IE5 HTML4
LAYER NN4 Zastąpione bezwzględnie pozycjonowanymi DIV-ami
LEGEND NS6 IE4 IE5 HTML4 ALIGN
LI NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 TYPE, VALUE
LINK NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
LISTING NN4 IE3 IE4 IE5 HTML3 usunięte z HTML 4.0
MAP NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
MARQUEE IE3 IE4 IE5
MENU NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0 COMPACT
META NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
MULTICOL NN4
NOBR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
NOEMBED NN4
NOFRAMES NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
NOLAYER NN4 Usunięte całkowicie
NOSCRIPT NN4 NS6 IE4 IE5 HTML4
OBJECT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4 ALIGN, BORDER, HSPACE, VSPACE
OL NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 COMPACT, START, TYPE
OPTIONGROUP NS6 HTML4
OPTION NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
P NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
PARAM NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
PLAINTEXT NN4 IE3 IE4 IE5 HTML3 usunięto z HTML 4.0
PRE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
Q NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
RT IE5
RUBY IE5
S NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0
SAMP NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
SCRIPT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
SELECT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
SERVER NN4
SMALL NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
SPACER NN4
SPAN NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
STRIKE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0
STRONG NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
STYLE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
SUB NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
SUP NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
TABLE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN, BGCOLOR
TBODY NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
TD NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 BGCOLOR, HEIGHT, NOWRAP, WIDTH
TEXTAREA NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
TFOOT NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
TH NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 BGCOLOR, HEIGHT, NOWRAP, WIDTH
THEAD NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
TITLE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
TR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 BGCOLOR
TT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
U NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0
UL NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 COMPACT, TYPE
VAR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
WBR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5
XML IE5
XMP NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 usunięto z HTML 4.0

Informacje o oryginalnym dokumencie

 • Autor(zy): Bob Clary, Netscape Communications
 • Ostatnia aktualizacja: Opublikowano 01 Jul 2001
 • Prawa autorskie: Copyright © 2001-2003 Netscape.
 • Informacja: Ten przedruk był oryginalnie częścią strony DevEdge.