Podstawy bezpieczeństwa informacji

Podstawowa znajomość bezpieczeństwa informacji może pomóc Ci uniknąć pozostawiania Twojego oprogramowania i stron WWW niezabezpieczonych oraz zawierających podatności, które później mogą zostać wykorzystane do osiągnięcia korzyści finansowych lub do innych, podejrzanych celów. Te arykuły mogą Ci pomóc zdobyć potrzebną bazę wiedzy.Dzięki zapoznaniu się z nimi będziesz świadomy/a, jak ważne jest bezpieczeństwo podczas tworzenia stron WWW oraz podczas implementacji treści.

Poufność, Integralność i Dostępność

Opisuje najważniejsze cele bezpieczeństwa, które są absolutnie niezbędne do zrozumienia istoty bezpieczeństwa

Podatności
Definiuje główne kategorie podatności i omawia obecność podatności w każdym oprogramowaniu
Zagrożenia
Krótko przedstawia główne zagrożenia
Kontrole Bezpieczeństwa
Definiuje główne kategorie kontroli bezpieczeństwa i omawia ich potencjalne wady
Bezpieczeństwo TCP/IP
Zarys modelu TCP/IP z naciskiem na aspekty bezpieczeństwa SSL

Zobacz również