Konwencje formatowania tekstu

 

Aplikacje w języku JavaScript działają na różnych systemach operacyjnych; informacje zawarte w tym dokumencie dotyczą wszystkich wersji. Nazwy plików i katalogów podawane są w stylu Windows (tzn. do rozdzielania katalogów stosowane są wsteczne ukośniki). Dla wersji Unix ścieżki są takie same, należy tylko zamienić ukośniki wsteczne na ukośniki zwykłe.

W dokumencie tym uniwersalne lokalizatory zasobów (adresy URL) podawane są w postaci:

http://serwer.domena/ścieżka/plik.html

W tych adresach URL:

  • serwer oznacza nazwę serwera, na którym uruchamiana jest Twoja aplikacja, np. research1 albo www
  • domena oznacza Twoją domenę internetową, taką jak mozilla.org albo po.opole.pl
  • ścieżka oznacza strukturę katalogów na serwerze
  • plik.html oznacza nazwę danego pliku

Ogólnie rzecz biorąc, elementy pochylone w adresach URL są placeholderami, a elementy w normalnej czcionce o stałej szerokości - literałami.

W dokumencie tym stosowane są następujące konwencje dotyczące czcionek:

  • czcionka o stałej szerokości używana jest w listingach kodu źródłowego i przykładach, opisach elementów API i języka (np. nazwy metod i własności), nazw plików, ścieżek dostępu, nazw katalogów, znaczników HTML oraz każdego innego tekstu, który ma być wpisany z klawiatury (pochylona czcionka o stałej szerokości używana jest dla placeholderów w kodzie źródłowym).
  • czcionka pochylona używana jest do tytułów książek, emfazy, nazw zmiennych i ścieżek do plików oraz wyrażeń użytych w sensie dosłownym.
  • czcionka pogrubiona używana dla terminów słownikowych.