Array.prototype

Podsumowanie

Reprezentuje prototyp tego obiektu. Pozwala na dodawanie własności lub metod do wszystkich instancji obiektu. Zobacz Object.prototype (en-US), aby uzyskać więcej informacji.