Zastosowanie obiektu arguments

 

Zastosowanie obiektu arguments

Argumenty funkcji będą je utrzymywać je w tablicy. Wewnątrz funkcji, możemy zaadresować lub przydzielić argumenty w następujący sposób:

arguments[i]

gdzie: i jest kolejną liczbą porządkową znajdującą się wewnątrz funkcji, pierwszym argumentem zawsze jest 0 (zero). Więc, pierwszy argument funkcji to arguments[0]. Łączna liczba argumentów jest podana w arguments.length.

Używając argumentów tablicy (arguments) możesz nazwać większość funkcji wraz ze swoimi argumentami niż formalna deklaracja akceptującą. Często jeśli nie wiesz jak wiele będzie potrzebnych argumentów funkcji. Używaj arguments.length do określenie aktualnie argumentów do funkcji, potrzebnych do opisania każdego argumentu w tablicy arguments.

Na przykład, stanowią one funkcje, które powiążą kilka łańcuchów danych. Tylko oficjalny argument dla funkcji jest łańcuch, którego specyficzne znaki separacji powiążą odpowiednie elementy. Funkcja jest definiowana następująco:

function myConcat(separator) {
   var result="" // initialize list
   // iterate through arguments
   for (var i=1; i<arguments.length; i++) {
      result += arguments[i] + separator
   }
   return result
}

Możemy podawać jakiekolwiek liczby argumentów funkcji, i to zostanie utworzona lista używająca każdej pozycji zawartej na liście.

// zwraca "red, orange, blue, "
myConcat(", ","red","orange","blue")

// zwraca "elephant; giraffe; lion; cheetah; "
myConcat("; ","elephant","giraffe","lion", "cheetah")

// zwraca "sage. basil. oregano. pepper. parsley. "
myConcat(". ","sage","basil","oregano", "pepper", "parsley")

Zobacz: Funkcja obiektu w dokumentacji języka JavaScript, aby uzyskać więcej informacji.

JavaScript 1.3 i wersje wcześniejsze
Argument tablicy jest właściwością obiektu Function i może on być umieszczony przed nazwą funkcji, tak jak poniżej:

functionName.arguments(i)