Tworzenie wyrażenia regularnego

 

Tworzenie wyrażenia regularnego

Wyrażenie regularne możemy skonstruować na jeden z dwóch sposobów:

  • za pomocą literału wyrażenia regularnego, np.
 re = /ab+c/; 
Literały wyrażeń regularnych są kompilowane w czasie czytania skryptu ( script evaluation ). Gdy wyrażenie regularne nie będzie się zmieniać, sposób ten zapewni lepszą wydajność.
  • wywołując konstruktora obiektu RegExp, np.
 re = new RegExp("ab+c"); 
Użycie konstruktora powoduje kompilację wyrażenia regularnego w czasie wykonywania ( runtime ). Użyj konstruktora, jeśli wiadomo, że wyrażenie regularne będzie się zmieniało lub, gdy nie będzie znane i zostanie podane z innego źródła, np. przez użytkownika.