Usuwanie własności

 

Usuwanie właściwości

Możesz usunąć właściwość używając operatora delete Poniższy kod pokazuje jak usunąć właściwość.

//Tworzymy nową własność, myobj, z właściwościami a i b.
myobj = new Object;
myobj.a=5;
myobj.b=12;

//Usuwamy właściwość, opuszczając myobj z właściwością tylko b.
delete myobj.a;

Możesz także użyć delete do usunięcia globalnych zmiennych jeśli słowo kluczowe var nie było użyte do zadeklarowania zmiennej:

g = 17;
delete g;

Zobacz delete aby uzyskać więcej informacji.