Indeksowanie własności obiektu

 

Indeksowanie własności obiektu

W JavaScripcie 1.0 możesz odwołać się do własności obiektu poprzez nazwę własności lub jej indeks porządkowy. Jednakże w JavaScripcie 1.1 i późniejszych, jeśli zdefiniujesz początkowo własność poprzez jej nazwę, musisz zawsze odwoływać się do niej poprzez nazwę, zaś jeśli zdefiniujesz własność poprzez indeks, musisz zawsze odwoływać się do niej poprzez ten indeks.

Dotyczy to sytuacji, gdy tworzysz obiekt i jego własności poprzez funkcję konstruktora, tak jak w powyższym przykładzie obiektu typu Auto oraz gdy definiujesz samodzielnie własności w sposób jawny (na przykład mojeAuto.kolor = "czerwony"). Dlatego jeśli definiujesz początkowo własności obiektu z indeksem, tak jak mojeAuto[5] = "25 mpg", możesz później odwołać się do własności poprzez myCar[5].

Wyjątkiem od tej reguły są obiekty zaczerpnięte z języka HTML, jak na przykład tablica forms. Możesz zawsze odwoływać się do obiektów w tych tablicach zarówno poprzez ich liczbę porządkową (w zależności od tego, w jakiej kolejności pojawiają się w dokumencie) lub poprzez ich nazwę (jeśli jest zdefiniowana). Przykładowo, jeśli drugi znacznik <FORM> w dokumencie posiada atrybut NAME o wartości "mojFormularz", możesz się odwołać do formularza przez document.forms[1] lub document.forms["mojFormularz"] lub też document.mojFormularz.