Definiowanie własności typu obiektu

 

Definiowanie własności typu obiektu

Dodaj własność do poprzednio zdefiniowanego typu obiektu stosując własności prototype. Zdefiniuje te własności, które współdzielą wszystkie obiekty określonego typu, raczej niż tylko jeden przypadek obiektu. Następnie dodajemy kod własności color do wszystkich obiektów typu car i potem przydziela wartość do własności color obiektu car1.

Car.prototype.color=null;
car1.color="black";

Zobacz własności prototype z funkcji obiektu w dokumentacji języka JavaScript, aby uzyskać dodatkowe informacje.