Definiowanie metod

 

Definiowanie metod

Funkcja method jest funkcją łączącą z obiektem. Definiujesz metodę w ten sam sposób jak definiujesz standardową funkcje. Użyj następującej składni do połączenia funkcji z istniejącym obiektem:

object.methodname = function_name

gdzie: object jest to istniejący obiekt, methodname jest nazwą przydzielonej metody i function_name jest nazwą funkcji.

Możesz nazwać metodę w kontekście obiektu jako następujące:

object.methodname(params);

Możesz definiować metody dla typów obiektu włączając do tego definiowanie metody w funkcji konstruktora obiektowego. Na przykład, możesz zdefiniować funkcję która będzie formatowała i wyświetlała własności poprzednio-definiowanych obiektów car, na przykład:

function displayCar() {
   var result = "A Beautiful " + this.year + " " + this.make
      + " " + this.model;
   pretty_print(result);
}

gdzie: pretty_print jest funkcją wyświetlającą wg poziomej reguły i łańcuch znaków. Uwaga przy użyciu this odnoszącego się do obiektu, do której metody należą.

Tworzymy funkcję metody car, poprzez dodanie instrukcji:

this.displayCar = displayCar;

Do definicji obiektu. Więc, pełna definicja car będzie wyglądała jak

function car(make, model, year, owner) {
   this.make = make;
   this.model = model;
   this.year = year;
   this.owner = owner;
   this.displayCar = displayCar;
}

Teraz możemy nazwać metodę displayCar dla każdego następującego kodu:

car1.displayCar()
car2.displayCar()

Efektem będzie produkcja wyjściowa następującego przykładu.

Grafika:Obja.gif
Przykład: Wyświetlanie metody po jej wykonaniu