Tworzenie nowych obiektów

 

Tworzenie nowych obiektów

JavaScript ma liczbę obiektów predefiniowanych. W dodatku, możesz tworzyć swoje własne obiekty. W JavaScript 1.2 i późniejszych wersjach, możesz tworzyć obiekt używając inicjatora obiektu. Alternatywą, jest pierwszy tworzony konstruktor funkcji i następna instancja używanego obiektu funkcji i operatora new.