Dziedziczenie własności

 

Dziedziczenie własności

Przypuśćmy, że utworzyłeś obiekt marek jako Robotnik, tak jak pokazano na Rysunku 8.3, za pomocą poniższej instrukcji:

marek = new Robotnik;

Gdy JavaScript napotyka na operator new, tworzy nowy ogólny obiekt i przekazuje go jako wartość słowa kluczowego this funkcji konstruktora Robotnik. Funkcja konstruktora bezpośrednio nadaje wartość własności projekty i bezwzględnie ustala wartość wewnętrznej własności __proto__ jako Robotnik.prototype (ta nazwa własności posiada dwa znaki podkreślenia na początku i dwa na końcu). Własność __proto__ decyduje o łańcuchu prototypu używanym do zwracania wartości własności. Gdy tylko własności te są ustalone, JavaScript zwraca nowy obiekt, a instrukcja przypisania przypisuje zmienną marek do tego obiektu.

Proces ten nie umieszcza wartości bezpośrednio w obiekcie marek (wartości lokalne ) dla własności, które marek dziedziczy z łańcucha prototypu. Gdy pytasz o wartość własności, JavaScript najpierw sprawdza czy wartość istnieje w tym obiekcie. Jeśli tak, zwraca tę wartość. Jeśli wartość nie istnieje tam lokalnie, JavaScript sprawdza łańcuch prototypu (używając własności __proto__). Jeśli obiekt w łańcuchu prototypu posiada wartość tej własności, jest ona zwracana. Jeśli własność nie zostanie znaleziona, JavaScript zgłasza, że obiekt nie posiada własności. W tym przypadku obiekt mark posiada następujące własności i wartości:

marek.imie = "";
marek.dept = "ogólny";
marek.projekty = [];

Obiekt mark dziedziczy wartości własności imie i dept z obiektu prototypowego w mark.__proto__. Ma on również przypisaną przez konstruktor Robotnik wartość własności projekty. Dzięki temu otrzymujesz dziedziczenie własności i ich wartości w JavaScripcie. Niektóre subtelności tego procesu zostały przedyskutowane w Powrót dziedziczenia własności.

Ponieważ konstruktory te nie pozwalają na dostarczenie wartości specyficznych dla instancji, informacje te są ogólne. Wartościami własności są te domyślnie dzielone przez wszystkie nowe obiekty utworzone z Robotnik. Możesz oczywiście zmienić wartości dowolnej z tych własności. Mógłbyś podać określone informacje dla marek tak jak pokazano poniżej:

marek.imie = "Doe, Marek";
marek.dept = "administrator";
marek.projekty = ["navigator"];