Dodawanie własności

 

Dodawanie własności

W JavaScripcie możesz dodawać własności do dowolnego obiektu w momencie uruchomienia. Nie jesteś zmuszony używać tylko własności dostarczonych przez funkcję konstruktora. Aby dodawać własność, która jest specyficzna dla pewnego obiektu, przypisz wartość do tego obiektu w następujący sposób:

mark.bonus = 3000;

Teraz obiekt mark posiada własność bonus, lecz nie posiadają jej inne obiekty WorkerBee.

Jeśli dodasz nową własność do obiektu, który jest używany jako prototyp w funkcji konstruktora, dodajesz tę własność do wszystkich obiektów, które dziedziczą własności tego prototypu. Przykładowo, możesz dodać własność specialty dla wszystkich obiektów employee za pomocą następującej instrukcji:

Employee.prototype.specialty = "none";

Gdy tylko JavaScript wykona tę instrukcję, obiekt mark również będzie posiadał własność specialty wraz z wartością "none". Poniższy rysunek pokazuje efekt dodania tej własności do prototypu Employee oraz następnie nadpisania jej prototypem Engineer.

Grafika:hier04.gif
Rysunek 8.4: Dodawanie własności