Operatory przypisania

 

Operatory przypisania

Operator przypisania przypisuje wartość do jego lewego argumentu bazującego na wartości z jego prawego argumentu. Zasadnicze znaczenie posiada operator (=), który znaczy 'Przypisanie' i przypisuje wartość prawego argumentu do lewego. Jest to: x = y przypisanie wartości y do x.

Inne operatory przypisania są stenografią dla standardowych operacji, jakie widzimy w poniższej tabeli.

Skrócony operator Znaczenie
x += y x = x + y
x -= y x = x - y
x *= y x = x * y
x /= y x = x / y
x %= y x = x % y
x <<= y x = x << y
x >>= y x = x >> y
x >>>= y x = x >>> y
x &= y x = x & y
x ^= y x = x ^ y
x |= y x = x | y

Tabela: Operatory 'Przypisanie'