Obiekt Boolean

 

Obiekt Boolean

Obiekt Boolean jest otoczeniem wokół prymitywnych danych typu Boolean. Użyj następującej składni do utworzenia obiektu Boolean:

booleanObjectName = new Boolean(wartość)

Nie pomieszaj prymitywnej wartości Boolean true i false z wartościami true i false obiektu Boolean. Jakikolwiek obiekt którego wartość obiektu jest nie undefined , null, 0, NaN, lub pusty łańcuch, włączając obiekt Boolean, którego wartość jest nieprawdziwa (false), ocenia jako prawdziwy (true), kiedy przechodzi do instrukcji warunkowej. Zobacz artykuł Instrukcja if...else aby zdobyć więcej informacji.