O tym przewodniku

Nowe możliwości wersji JavaScriptu

Co już powinieneś wiedzieć

Ten dokument zakłada, że jego czytelnik ma podstawowe pojęcie na temat niżej wymienionych dziedzin:

  • ogólne rozumienie sieci Internet i WWW.
  • dobra praktyczna znajomość języka HTML (HTML).

Przydatne, aczkolwiek nie wymagane, jest doświadczenie w językach programowania takich jak C czy Visual Basic.

Wersje JavaScriptu

Każda wersja przeglądarek Netscape Navigator, Mozilla i Mozilla Firefox obsługuje różne wersje języka JavaScript. Aby ułatwić pisanie skryptów zgodnych z różnymi wersjami przeglądarek Netscape/Mozilla/Firefox, w każdym rozdziale poświęconym danej możliwości języka podajemy listę wersji JavaScriptu obsługujących daną funkcjonalność.

Poniższa tabela zawiera numery wersji JavaScriptu i odpowiadające im numery wersji przeglądarek te wersje obsługujących. Wersje Netscape Navigatora starsze niż 2.0 nie obsługują JavaScriptu.

Wersja JavaScript Wersja Navigatora
JavaScript 1.0 Navigator 2.0
JavaScript 1.1 Navigator 3.0
JavaScript 1.2 Navigator 4.0-4.05
JavaScript 1.3 Navigator 4.06-4.7x
JavaScript 1.4  
JavaScript 1.5 Navigator 6.0
Mozilla (przeglądarka open source)
JavaScript 1.6 Firefox 1.5, other Mozilla 1.8-based products
JavaScript 1.7 Firefox 2, other Mozilla 1.8.1-based products
JavaScript 1.8 Firefox 3, other Gecko 1.9-based products

Tablica 1: Wersje JavaScriptu oraz Navigatora
 

Każda wersja serwera Netscape Enterprise Server także obsługuje inną wersję JavaScriptu. Aby ułatwić pisanie skryptów zgodnych z różnymi wersjami Enterprise Server, w każdym rozdziale poświęconym danej możliwości języka podajemy wersję NES/FES, w której zaimplementowano daną funkcjonalność.

Skrót Wersja Enterprise Server
NES 2.0 Netscape Enterprise Server 2.0
NES 3.0 Netscape Enterprise Server 3.0

Tablica 2: Skróty oraz wersje Netscape Enterprise Server

Gdzie szukać informacji o JavaScripcie

Na kompletną bazę informacji o języku JavaScript składają się następujące dokumenty:

Jeśli JavaScript stanowi dla Ciebie nowość, zacznij od Przewodnika po języku JavaScript 1.5. Kiedy posiądziesz już podstawową wiedzę, możesz skorzystać z Dokumentacji języka JavaScript 1.5, by szybko odnaleźć konkretne informacje na temat obiektów i poleceń.

Wskazówki do nauki JavaScript

Rozpoczęcie pracy z JavaScript jest proste: wszystko czego potrzebujecie to nowoczesna przeglądarka internetowa. Ten przewodnik zawiera elementy JavaScript, które są rozpoznawalne jedynie w ostatnich najnowszych wersji przeglądarki Firefox (lub w innych opartych na silniku Gecko przeglądarkach), dlatego zaleca się używanie jak najnowszej wersji przeglądarki Firefox.

Interaktywny interpreter

Do nauki języka zachęca wspaniały interpreter, który umożliwia pełną interaktywność bez zapisywania i odświeżania strony. Konsola błędów Firefox, dostępna w menu narzędzia, oferuje łatwy, interaktywny, sposób wykonywania skryptów JavaScript: po prostu wejdź na linię kodu oraz kliknij przycisk "Evaluate".

Image:ErrorConsole.png

Firebug

Bardziej zaawansowana interaktywna podpowiedź dostępna jest pod adresem: Firebug, trzecia część rozszerzenia Firefox. Firebug dostarcza zarówno zaawansowany kontroler DOM, jak i debuger JavaScript oraz przydatne narzędzia i różne inne programy użytkowe:

Image:Firebug.png

jedno z najbardziej użytecznych ułatwień oferowanych przez Firebug w console.log(), funkcja która zapisuje jego argumenty do konsoli Firebug. W przeciwieństwie do innych języków programowania w JavaScript nie ma możliwości pisania na standardowym wyjściu. console.log() stanowi pożyteczną alternatywę obserwowania bardzo łatwo tego co twój program robi.

Wiele przykładów w tym przewodniku używa alert() do zobaczenia komunikatów z ich wykonania. Jeśli masz zainstalowanego Firebug możesz użyć console.log() w miejsce alert() w czasie działania tych przykładów.

Konwencje dokumentu

Aplikacje JavaScript działają pod wieloma systemami operacyjnymi; informacje zawarte w tym przewodniku dotyczą ich wszystkich. Ścieżki plików i katalogów są podane w formacie Windows (z odwrotnym ukośnikiem oddzielającym nazwy folderów). Pod Uniksami ścieżki są te same, wystarczy jedynie zastąpić odwrotny ukośnik\ zwykłym ukośnikiem/ .

Przewodnik ten używa uniform resource locators (adresów URL) w następującej formie:

http://server.domain/path/file.html

W tym adresie URL, "serwer" reprezentowany jest poprzez nazwę znajdującą się na serwerze w której uruchomisz aplikacje, także jako poszukiwane słowo lub strona WWW; "domena" reprezentowana jest poprzez twoją nazwę domeny w internecie, tak jak netscape.com lub uiuc.edu; "ścieżki" reprezentują strukturę katalogów na tym serwerze, a "file.html" reprezentuje indywidualną nazwę pliku. Generalnie pozycje, które mają w ścieżce kursywę, która jest osadzona i jest ona normalną czcionką literową. Jeśli twój serwer posiada Secure Sockets Layer (SSL), będziesz używał protokołu https zamiast http w adresie URL.

Przewodnik ten stosuje z następującą konwencją czcionki:

Czcionka monospace
Jest użyta do prostych kodów oraz ich listingów, API i elementy języka (także jako metody i nazwy własności), nazwa pliku, nazwa ścieżki, nazwa katalogu, tagi HTML i jakiś tekst musi być zadeklarowany przy wyświetlaniu. (Kursywa czcionki Monospace jest użyta w osadzonych miejscach klasera w kodzie strony).
Kursywa 
Jest użyta dla tytułów, nagłówków, zmiennych i specjalnych miejscach, i słów użytych w dosłownym znaczeniu.
Boldface 
Typ używany do terminów słownikowych.