Instrukcja while

 

Instrukcja while

Instrukcja while wykonuje instrukcje tak długo, dopóki warunek będzie prawdziwy. Instrukcja pętli while wygląda następująco:

while (warunek) {
   instrukcje
}

Jeśli warunek stanie się fałszywy, instrukcja wewnątrz pętli zatrzyma wykonywanie i identyfikatorach kontroli w instrukcji następującej pętli.

Test warunku ma miejsce przed wykonaniem pętli instrukcji. Jeśli warunek będzie prawdziwy, instrukcje są wykonywane i ponownie jest wykonywany test warunku. Jeśli warunek będzie fałszywy, wykonywanie pętli jest zatrzymanie i przejście kontroli do następującej instrukcji while.

Przykład 1
Następująca pętla while wykonuje iterację (powtarza) tak długo aż n jest mniejsze od trzech:

n = 0;
x = 0;
while( n < 3 ) {
   n ++;
   x += n;
}

Do każdej wykonanej pętli iteracji, przyrost pętli n i dodanie te wartości x. Dlatego, x i n pobierają następujące wartości:

  • Po pierwszym przejściu: n = 1 i x = 1
  • Po drugim przejściu: n = 2 i x = 3
  • Po trzecim przejściu: n = 3 i x = 6

Po uzupełnieniu trzeciego przejścia, warunek n < 3 jest wartość prawdziwa, więc pętla zostanie przerwana.

Przykład 2
Nieskończoność pętli. Upewnij się czy warunek pętli ostatecznie staje się fałszywym; innym razem, pętla nigdy nie zostanie przerwana. Instrukcja w następującej pętli while występuje bezustannie, ponieważ warunek nigdy nie stanie się fałszywy.

while (true) {
   alert("Hello, world") }