Instrukcja label

 

Instrukcja label

Instrukcja label dostarcza instrukcję wraz z identyfikatorem, który odnosi się całkiem gdzie indziej w Twoim programie. Na przykład, możesz użyć label do zidentyfikowania pętli i następnie w niej użyć instrukcję break lub continue, do wskazania miejsca gdzie program powinien zinterpretować pętlę lub kontynuować jego wykonanie.

Składnia instrukcji label wygląda następująco:

label :
   Instrukcja

Wartością label może być w JavaScript identyfikator, który jest nie zarezerwowanym słowem. Instrukcja to identyfikujesz z etykietą, która może być jakąś instrukcją.

Przykład
W tym przykładzie, etykieta markLoop identyfikuje pętle while.

markLoop:
while (theMark == true)
   doSomething();
}