Instrukcja for

 

Instrukcja for

Pętla for jest powtarzana aż do momentu, kiedy testowany warunek staje się fałszywy. W JavaScript pętla for jest podobna do pętli w Java i C. Instrukcja pętli for wygląda następująco:

for ([przypisanie]; [warunek]; [zmiana]) {
  Instrukcje
}

Kiedy pętla for jest wykonywana to mają miejsce:

 1. Inicjalizacja wyrażenia przypisanie, jeśli coś jest wykonywane. To wyrażenie często inicjuje jedną lub więcej pętli, ale kod pozwala na wyrażenia o różnym stopniu złożoności. To wyrażenie może deklarować zmienne.
 2. Wyrażenie warunek jest wykonane. Jeśli wartość warunek jest prawdziwa, instrukcja pętli jest wykonana. Jeśli wartość warunek jest fałszywa, pętla for jest przerwana. Jeśli wyrażenie warunek jest w całości opuszczone, warunek to bierze na siebie, jeśli jest prawdziwy.
 3. Wykonuje instrukcje.
 4. Aktualizuje wyrażenia zmiana, jeśli jedna wykonywana to kontrola jest przekazywana do kroku drugiego.

Przykład
Następująca funkcja stanowi instrukcję for, która to tworzy licznik zaznaczonych opcji w liście przewijanej (obiekt Select, który pozwala na wielokrotne zaznaczenia). Instrukcja for deklaruje zmienną i i inicjuje ją od zera. Sprawdza, które i jest mniejsze niż liczba opcji w obiekcie Select wykonując kolejną instrukcję if, i zwiększa i o jeden po każdej wykonanej pętli.

<script type="text/javascript">//<![CDATA[

function howMany(selectObject) {
  var numberSelected = 0;
  for (var i = 0; i < selectObject.options.length; i++) {
   if (selectObject.options[i].selected)
     numberSelected++;
  }
  return numberSelected;
}

//]]></script>
<form name="selectForm">
  <p>
   <strong>Choose some music types, then click the button below:</strong>
   <br/>
   <select name="musicTypes" multiple="multiple">
     <option selected="selected">R&B</option>
     <option>Jazz</option>
     <option>Blues</option>
     <option>New Age</option>
     <option>Classical</option>
     <option>Opera</option>
   </select>
  </p>
  <p>
   <input type="button" value="How many are selected?"
     onclick="alert ('Number of options selected: ' + howMany(document.selectForm.musicTypes))"/>
  </p>
</form>