Instrukcja continue

 

Instrukcja continue

Instrukcja continue możemy użyć do ponownego uruchomienia instrukcji while, do-while, for, lub label tzw. etykiety.

 • Kiedy użyjemy instrukcji continue bez label, to zostanie przerwana aktualnie wykonywana iteracja najgłębszej instrukcji otoczonej kodem while, do-while lub for, która będzie kontynuowała wykonanie następnej pętli z iteracją. Przeciwieństwem jest instrukcja break, continue nie zostanie przerwane wykonywanie w całości. W pętli while, to kod zostanie zawrócony wg warunków określonych w kodzie. W pętli for, to wykona przyrost wyrażenia.
 • Kiedy użyjemy continue z label, to nakłada się do instrukcji pętli identyfikującej się z label.

Składnia instrukcji continue wygląda następująco:

 1. continue
 2. continue label

Przykład 1
Następujący przykład pokazuje pętlę while z instrukcja continue, która jest wykonana wtedy, gdy wartość i jest liczbą trzy. W ten sposób, n pobiera wartości jeden, trzy, siedem, dwanaście.

i = 0;
n = 0;
while (i < 5) {
  i++;
  if (i == 3)
   continue;
  n += i;
}

Przykład 2
Etykieta instrukcji checkiandj stanowi etykietę instrukcji checkj. Jeśli continue zostanie napotkane, program przerwie aktualnie wykonywaną iterację checkj i rozpocznie następną iterację. Za każdym razem, gdy continue zostanie napotkane, checkj wykonuje ponownie iterację aż do momentu, gdy warunek stanie się nieprawdziwy. Kiedy został napotkany nieprawdziwy warunek, to powtarza, reszta instrukcji checkiandj jest dopełniona, i checkiandj ponownie iteruje aż jego warunek zwróci wartość nieprawdziwą. Kiedy false jest zwracany, to program kontynuuje następującą instrukcję checkiandj.

Jeśli continue miało pętlę checkiandj, to program będzie kontynuował instrukcję checkiandj, aż osiągnie jej najwyższą wartość.

checkiandj :
  while (i < 4) {
   document.write(i + "<br/>");
   i += 1;
   checkj :
     while (j > 4) {
      document.write(j + "<br/>");
      j -= 1;
      if ((j % 2) == 0)
        continue checkj;
      document.write(j + " is odd.<br/>");
     }
   document.write("i = " + i + "<br/>");
   document.write("j = " + j + "<br/>");
  }