Instrukcja break

 

Instrukcja break

Użyjemy instrukcji break chcąc zakończyć jedną z instrukcji pętli switch, lub label .

  • Kiedy użyjemy break to przerwana zostanie natychmiast najgłębsza instrukcja while, do-while, for, lub switch i kontrola przekazana zostanie do następnej instrukcji.
  • Kiedy użyjemy break z etykietą, to przerwana zostanie specyficzna instrukcja o nazwie tej etykiety.

Składnia instrukcji break wygląda jak poniższy przykład:

1. break
2. break label

Pierwsza forma składni przerywa najgłębszą otoczoną nawiasami lub instrukcje pętlę switch; druga forma składni przerywa specjalnie pętlę zamkniętą i oznaczoną etykietę instrukcji.

Przykład
Następujący przykład powtarza pętle poprzez elementy w tablicy aż do momentu, znalezienia element indeksu, który jest wartością theValue:

for (i = 0; i < a.length; i++) {
   if (a[i] = theValue)
      break;
}