Instrukcja throw

Instrukcja throw

Użyj instrukcji throw, aby wywołać wyjątek. Gdy wywołujesz wyjątek, określasz wyrażenie zawierające wartość, która ma zostać wywołana:

throw wyrazenie;

Możesz wywołać dowolne wyrażenie, nie tylko wyrażenie konkretnego typu. Poniższy kod wywołuje kilka wyjątków różnych typów:

throw "Error2";
throw 42;
throw true;
throw {toString: function() { return "Jestem obiektem!"; } };
Uwaga: Możesz określić obiekt podczas wywoływania wyjątku. Można się wtedy odnieść do własności obiektu w bloku catch. Poniższy przykład tworzy obiekt myUserException typu UserException i używa go w instrukcji throw.

 

// Utwórz obiekt typu UserException
function UserException (message)
{
  this.message=message;
  this.name="UserException";
}

// Przekonwertuj wyjątek do ładnego łańcucha znaków,
// gdy ma on zostać użyty jako łańcuch znaków (np. przez konsolę błędów)
UserException.prototype.toString = function ()
{
  return this.name + ': "' + this.message + '"';
}

// Utwórz instancję typu obiektu i wywołaj ją
throw new UserException("Za duża wartość");