Instrukcje obsługi wyjątków

 

Instrukcje obsługi wyjątków

Możesz wywoływać wyjątki używając instrukcji throw i obsługiwać je za pomocą instrukcji try...catch.

Instrukcji try...catch używa się również do obsługi wyjątków Javy. Zobacz Obsługa wyjątków Javy w JavaScript i Komunikacja między Java a JavaScript, aby uzyskać więcej informacji.

Typy wyjątków

Niemal każdy wyjątek może zostać wywołany w JavaScripcie. Niemniej jednak nie wszystkie wywołane obiekty są tworzone jako równe. Choć częste jest wyświetlanie liczb lub łańcuchów znaków jako błędów, użycie jednego z typów wyjątków stworzonych szczególnie do tego celu jest bardziej efektywne: