Dodawanie obiektom nowej funkcjonalności.

Każdy obiekt JavaScriptu posiada zadeklarowane, właściwe dla siebie funkcje, jak np. obiekt String posiada takie funkcje jak toUpperCase() czy toLowerCase(), które odpowiadają odpowiednio za przekonwertowanie liter na duże i małe. Za pomocą prototypów możemy dodać własne funkcje. Poniżej przedstawiony został kod, który zwraca pierwszą literę łańcucha znaków, na którym została wykonana nasza metoda.

 

String.prototype.firstLetter = function() {

 var callObject = this;

 return callObject.charAt(0);

};

 

Dysponując tak przygotowanym kodem, możemy teraz użyć naszej metody firstLetter() na dowolnym łańcuchu znaków.

 

alert("hello".firstLetter());

 

Powyższy kod wyświetli w okienku dialogowym typu alert literę h.