comment

 

Podsumowanie

Element HTML <!-- ... --> (komentarz) jest używany do oznaczania tekstu, który nie jest wyświetlany użytkownikowi. Znaczniki komentarza mogą otaczać tylko kilka słów lub całe fragmenty strony. W szczególności ciągi myślników (---) nie powinny się pojawiać wewnątrz znaczników komentarza.

Przykład

   <p>Spędziliśmy miłe chwile podczas naszych letnich wakacji. <!-- Opowiedzieć tutaj
   o Wielkim Kanionie. --> Lecz naprawdę wspaniale jest wrócić.</p>

Rezultat

Spędziliśmy miłe chwile podczas naszych letnich wakacji. Lecz naprawdę wspaniale jest wrócić.

Notatki

Komentarze HTML są widziane przez końcowego użytkownika poprzez funkcję przeglądarki "Pokaż źródło", zatem nie powinny być używane do trzymania istotnych informacji.

Zobacz także

Specyfikacja HTML 4.01: Comments

{{ HTML:Element_Navigation() }}