dispatchEvent - przykład

Poniższy przykład przedstawia symulację kliknięcia w pole wyboru opartą o metody DOM. Możesz zobaczyć przykład w działaniu.

function simulateClick() {
 var evt = document.createEvent("MouseEvents");
 evt.initMouseEvent("click", true, true, window,
  0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null);
 var cb = document.getElementById("checkbox");
 var canceled = !cb.dispatchEvent(evt);
 if(canceled) {
  // metoda obsługi zdarzenia wywołała preventDefault
  alert("canceled");
 } else {
  // nie wywołano preventDefault
  alert("not canceled");
 }
}