stylesheet.ownerRule

Podsumowanie

Jeżeli arkusz stylów pochodzi z reguły @import, własność ownerRule będzie zawierać regułę CSSImportRule.

Składnia

rule = stylesheet.ownerRule

Parametry

  • rule jest łańcuchem zawierającym importowaną regułę w dokumencie HTML lub XML.

Uwagi

Zauważ, że jeżeli wartość własności ownerNode bieżącego elementu STYLE wynosi NULL, wówczas reguła ownerRule zwróci !!TODO!!. I odwrotnie.

Specyfikacja

ownerRule