ParentNode.children

The ParentNode właściwość children jest właściwością tylko do odczytu (read-only) która zwraca aktualną kolekcję HTMLCollection (en-US) zawierającą wszystkie elementy podrzędne elements węzła, na którym został wywołany.

Składnia

let children = node.children;

Value

HTMLCollection (en-US) aktualna, uporządkowana kolekcja elementów DOM które są potomkami node. Możesz otrzymać pojedynczych potomków kolekcji używając albo item() (en-US) metody na kolekcji, albo używając notacji w stylu tablicowym języka JavaScript.

Jeżeli element node nie ma potomków, wtedy children jest pustą listą o długości 0 (length of 0).

Przykład

const foo = document.getElementById('foo');
for (let i = 0; i < foo.children.length; i++) {
 console.log(foo.children[i].tagName);
}

Uzupełnienie

// Nadpisuje natywny prototyp 'children'.
// Dodaje Document & DocumentFragment wsparcie dla IE9 & Safari.
// Zwraca tablicę zamiast HTMLCollection.
;(function(constructor) {
 if (constructor &&
  constructor.prototype &&
  constructor.prototype.children == null) {
  Object.defineProperty(constructor.prototype, 'children', {
   get: function() {
    let i = 0, node, nodes = this.childNodes, children = [];
    while (node = nodes[i++]) {
     if (node.nodeType === 1) {
      children.push(node);
     }
    }
    return children;
   }
  });
 }
})(window.Node || window.Element);

Specyfikacja

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'ParentNode.children' in that specification.
Living Standard Wstępna definicja

Zgodność z przeglądarkami

No compatibility data found for api.ParentNode.children.
Check for problems with this page or contribute missing data to mdn/browser-compat-data.

Zobacz także