NavigatorPlugins.plugins

Podsumowanie

Zwraca obiekt PluginArray będący listą wszystkich wtyczek zainstalowanych w aplikacji.

Składnia

plugins = navigator.plugins;

plugins jest tabelą PluginArray zawierającą obiekty Plugin reprezentujące zainstalowane wtyczki.

Zwrócona wartość nie jest jest tablicą JavaScript, ale posiada własność length i obsługuje dostęp do poszczególnych elementów za pomocą notacji nawiasowej (plugins[2]) jak również poprzez metody item(index ) i namedItem("name" ).

Przykład

Poniższy przykład wyświetla wewnątrz zaawansowanego dokumentu informacje o zainstalowanych wtyczkach. Zauważ własności dostępne w obiekcie Plugin: name, filename i description.

<script type="text/javascript">
  var L = navigator.plugins.length;
  document.write(L.toString().bold() + " Plugin(s)".bold());
  document.write("<br>");
  document.write("Nazwa wtyczki | Nazwa pliku | Opis".bold());
  document.write("<br>");
  for(var i=0; i<L; i++) {
   document.write(navigator.plugins[i].name);
   document.write(" | ");
   document.write(navigator.plugins[i].filename);
   document.write(" | ");
   document.write(navigator.plugins[i].description);
   document.write("<br>");
  }
</script>

Uwagi

Obiekt Plugin wyświetla skromny interfejs w celu uzyskania informacji o różnych wtyczkach zainstalowanych w przeglądarce. Lista wtyczek jest również dostępna poprzez wprowadzenie about:plugins w pasku adresu.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.