NavigatorOnLine.onLine

Podsumowanie

Zwraca wartość logiczną wskazującą czy przeglądarka jest w trybie online, czy nie.

Składnia

online =
window.navigator.onLine;
  • online przyjmuje wartość logiczną true (prawda) lub false (fałsz).

Przykład

alert(navigator.onLine ? "Jesteś online" : "Jesteś offline");

Uwagi

Zobacz Zdarzenia Online/Offline‎, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis tej własności, jak również nowych funkcji związanych z trybem offline, wprowadzonych w Firefoksie 3.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

Opisana w szkicu roboczym HTML 5