Zdarzenia online i offline

W programie Firefox 3 zaimplementowano obsługę zdarzeń online i offline zdefiniowanych w specyfikacji WHATWG Web Applications 1.0.

Omówienie

Do stworzenia dobrej aplikacji internetowej działającej w trybie offline konieczne jest istnienie sposobu na sprawdzenie, kiedy aplikacja faktycznie znajduje się w trybie offline. W niektórych przypadkach potrzebna jest także możliwość stwierdzenia, czy aplikacja powróciła do stanu „online”. W praktyce sprowadza się to do dwóch wymagań:

 1. Konieczne jest stwierdzenie, kiedy użytkownik przełącza przeglądarkę w tryb online, aby można było przeprowadzić ponowną synchronizację z serwerem.
 2. Konieczne jest stwierdzenie, kiedy użytkownik przełącza przeglądarkę w tryb offline, aby można było odłożyć wysłanie żądania do serwera na później.

Zdarzenia online i offline pozwalają na uproszczenie powyższych procedur.

W aplikacji internetowej może także być konieczne wymuszenie przechowywania określonych dokumentów w pamięci podręcznej zasobów offline. W tym celu w kodzie sekcji HEAD należy wstawić znacznik LINK przedstawiony poniżej:

<link rel="offline-resource" href="mój_zasób">

Przy przetwarzaniu kodu HTML przez program Firefox w wersji 3 lub nowszej dokumenty wymienione w znaczniku zostaną zapisane w specjalnej pamięci podręcznej zasobów offline.

Interfejs API

navigator.onLine to własność, która zwraca wartość true lub false (true dla trybu online, false dla trybu offline). Własność ta jest aktualizowana za każdym razem, gdy użytkownik przełącza przeglądarkę w tryb offline, wybierając odpowiednie polecenie menu (w programie Firefox: Plik -> Pracuj w trybie offline).

Ponadto ta własność powinna być aktualizowana zawsze, gdy w przeglądarce nie można nawiązać połączenia z siecią. Zgodnie ze specyfikacją:

Atrybut navigator.onLine musi zwracać wartość false, jeżeli w programie po kliknięciu odsyłacza przez użytkownika lub po wysłaniu przez skrypt żądania do zdalnej witryny nie można połączyć się z siecią (lub wiadomo, że taka próba nie powiedzie się)...

W programie Firefox 2 ta własność jest aktualizowana przy przełączaniu przeglądarki między trybami online i offline oraz przy utracie lub ponownym nawiązaniu połączenia z siecią (dotyczy systemów Windows i Linux).

Własność istnieje w starszych wersjach przeglądarek Firefox i Internet Explorer (obecna specyfikacja została oparta na tych właśnie wcześniejszych implementacjach), można zatem korzystać z niej już teraz. Automatyczne wykrywanie stanu połączenia sieciowego zostało wprowadzone w programie Firefox 2.

Zdarzenia "online" i "offline"

W programie Firefox 3 wprowadzono dwa nowe zdarzenia: "online" i "offline". Są one wywoływane w elemencie <body> każdej otwartej strony, gdy przeglądarka jest przełączana między trybem online i offline. Ponadto zdarzenie bąbelkuje od elementu document.body, poprzez element document, aż do elementu window. Żadnego ze zdarzeń nie można anulować (niemożliwe jest zablokowanie możliwości przełączania przeglądarki między trybami online i offline).

Obserwatory (ang. event listeners) tych zdarzeń można zarejestrować na kilka sposobów:

 • przy użyciu metody addEventListener dla elementu window, document lub document.body;
 • za pomocą własności .ononline lub .onoffline dla elementu document lub document.body przez przypisanie do niej obiektu Function języka JavaScript. (Uwaga: własności window.ononline i window.onoffline nie działają ze względu na zgodność z poprzednimi wersjami);
 • przez ustawienie atrybutów ononline="..." lub onoffline="..." znacznika <body> w kodzie HTML.

Przykład

Dostępny jest prosty przykład zastosowania, który pozwala na sprawdzenie działania zdarzeń. XXX When mochitests for this are created, point to those instead and update this example -nickolay

 <!doctype html>
 <html>
 <head>
  <script>
   function updateOnlineStatus(msg) {
    var status = document.getElementById("status");
    var condition = navigator.onLine ? "ONLINE" : "OFFLINE";
    status.setAttribute("class", condition);
    var state = document.getElementById("state");
    state.innerHTML = condition;
    var log = document.getElementById("log");
    log.appendChild(document.createTextNode("Zdarzenie: " + msg + "; stan=" + condition + "\n"));
   }
   function loaded() {
    updateOnlineStatus("load");
    document.body.addEventListener("offline", function () {
     updateOnlineStatus("offline")
    }, false);
    document.body.addEventListener("online", function () {
     updateOnlineStatus("online")
    }, false);
   }
  </script>
  <style>...</style>
 </head>
 <body onload="loaded()">
  <div id="status"><p id="state"></p></div>
  <div id="log"></div>
 </body>
 </html>

Odsyłacze