window.navigator.platform

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący platformę przeglądarki.

Składnia

platform =navigator.platform

platform jest łańcuchem znaków z jedną z następujących wartości: "Win32", "Linux i686", "MacPPC", "MacIntel" lub inną.

Przykład

alert(navigator.platform);

Uwagi

Jeśli Twój kod nie jest uprzywilejowany (chrome lub przynajmniej kod z uprawnieniem UniversalBrowserRead), może on otrzymać wartość opcji <tt>general.platform.override</tt> zamiast prawdziwej platformy.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.