window.navigator.appName

Podsumowanie

Zwraca oficjalną nazwę przeglądarki.

Składnia

appName = window.navigator.appName

Parametry

  • appName jest nazwą przeglądarki, zwracaną jako łańcuch znaków.

Przykład

dump(window.navigator.appName);
// dla NS6 wypisuje w konsoli "Navigator"

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.