window.navigator.appCodeName

Podsumowanie

Zwraca wewnętrzną nazwę "kodową" aktualnej przeglądarki.

Składnia

codeName = window.navigator.appCodeName

Parametry

  • codeName jest wewnętrzną nazwą przeglądarki, zwracaną jako łańcuch znaków.

Przykład

dump(window.navigator.appCodeName);

Uwagi

Mozilla, Netscape 6 i IE5 używają wewnętrznej nazwy "Mozilla".

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.