ChildNode.remove()

Metoda ChildNode.remove() usuwa obiekt z drzewa, do którego należy.

Składnia

node.remove();

Przykład

Użycie remove()

<div id="div-01">To jest div-01</div>
<div id="div-02">To jest div-02</div>
<div id="div-03">To jest div-03</div>
var el = document.getElementById('div-02');
el.remove(); // Usuwa div z ID 'div-02'

ChildNode.remove() jest poza zakresem

Metoda remove() nie wchodzi w zakres wyrażenia with. Zobacz  Symbol.unscopables (en-US), aby uzyskać więcej informacji.

with(node) {
 remove();
}
// ReferenceError: remove is not defined 

Polyfill

Można utworzyć polyfill metody remove() w Internet Explorer 9 (lub wyższej wersji) za pomocą następującego kodu: 

// from:https://github.com/jserz/js_piece/blob/master/DOM/ChildNode/remove()/remove().md
(function (arr) {
 arr.forEach(function (item) {
  if (item.hasOwnProperty('remove')) {
   return;
  }
  Object.defineProperty(item, 'remove', {
   configurable: true,
   enumerable: true,
   writable: true,
   value: function remove() {
    this.parentNode.removeChild(this);
   }
  });
 });
})([Element.prototype, CharacterData.prototype, DocumentType.prototype]);

Specyfikacje

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Living Standard Initial definition.
DOM4
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Obsolete  

Kompatybilność z przeglądarkami

No compatibility data found for api.ChildNode.remove.
Check for problems with this page or contribute missing data to mdn/browser-compat-data.

Zobacz również