Moduły JavaScript

W programie Firefox 3 dostępna jest nowa metoda Components.utils.import(), pozwalająca w prosty sposób zaimportować kod JavaScript z modułu zewnętrznego. Informacje na temat instalacji modułów i korzystania z nich znajdują się w artykule Zastosowanie modułów JavaScript. Modułów JavaScript można także użyć do udostępniania danych w rozszerzeniach.

Oprócz metody umożliwiającej import modułów w programie Firefox dostępne są dwa wbudowane moduły:

XPCOMUtils
Moduł XPCOMUtils.jsm udostępnia narzędzia dla komponentów JavaScript załadowanych przez program ładujący.
JSON
Moduł JSON.jsm udostępnia narzędzia do przetwarzania danych w formacie JSON.