How to set the summary for a page

Możesz opracować streszczenie strony MDN. Twoje streszczenie zostanie potem wykorzystane w wielu miejscach: w wynikach wyszukiwania, na innych stronach MDN, takich jak np. strony tematyczne, oraz w dymkach z podpowiedziami. Twój tekst powinien być zrozumiały zarówno jako fragment oryginalnej strony, jak i wtedy, gdy zostanie wyrwany z kontekstu i wyświetlony samodzielnie na innej stronie.

Każda strona może mieć zdefiniowane streszczenie. Jeśli jednak go nie ma, streszczenie jest tworzone automatycznie na podstawie pierwszych paru zdań tekstu. Niestety to nie zawsze jest najlepszy wybór.

Na czym polega zadanie? Zadanie polega na zaznaczaniu takiego fragmentu tekstu na stronie, który mógłby posłużyć jako streszczenie strony do wykorzystania w innych kontekstach. Może się zdarzyć, że trzeba będzie ten tekst napisać.
Gdzie możesz to zrobić? Na stronach, które nie mają streszczenia lub pozostawia ono wiele do życzenia.
Jakich umiejętności potrzebujesz? Umiejętność obsługi edytora MDN; umiejętność pisania tekstów; na tyle biegła znajomość omawianych tematów, żeby napisać sensowne streszczenie.
What are the steps to do it?
 1. Pick a page on which to set the summary:
  1. In the MDN documentation status page, click the link under Sections for a topic that you know something about (for example, HTML):
  2. On the topic's documentation status page, click the Pages header in the Summary table. This takes you to an index of all the pages in that topic section; it shows the page links in the left column, and the tags and summaries in the right column:
  3. Pick a page that is missing a summary, or that has a poor summary:
  4. Click the link to go to that page.
 2. Click Edit to open the page in the MDN editor.
 3. Look for a sentence or two that works as a summary out of context. If needed, edit the existing content to create or modify sentences to be a good summary.
 4. Select the text to be used as a summary.
 5. In the Styles widget of the editor toolbar, select SEO Summary. (In the page source, this creates a <span> element with class="seoSummary" around the selected text.)
 6. Save your changes with a revision comment like "Set the page summary."