Firefox 3 dla programistów

Jeżeli jesteś programistą chcącym opanować nowe możliwości Firefoksa 3, strona ta jest idealnym punktem startowym — znajdziesz tu listę artykułów opisujących nowości wprowadzone w przeglądarce. Choć nie wymieniono tu wszystkich zmian, wspomniane są wszystkie najważniejsze wprowadzone poprawki.

Nowe możliwości dla programistów w Firefoksie 3

Dla programistów stron i aplikacji internetowych

Aktualizacja aplikacji internetowych dla Firefoksa 3
Artykuł zawiera informacje o zmianach, których wprowadzenie może się okazać niezbędne, aby w witrynie lub aplikacji internetowej można było w pełni wykorzystać nowe funkcje Firefoksa 3.
Zdarzenia online i offline
Program Firefox 3 obsługuje określone w specyfikacji WHATWG zdarzenia online i offline, które umożliwiają aplikacjom i rozszerzeniom wykrycie, czy dostępne jest aktywne połączenie z Internetem, a także stwierdzenie przerwania lub wznowienia tego połączenia.
Obsługa protokołów przez aplikacje WWW
Aplikacje internetowe można teraz zarejestrować jako funkcje obsługi protokołów, korzystając z metody navigator.registerProtocolHandler().
Rysowanie tekstu przy użyciu canvas
Możliwe jest rysowanie tekstu w elemencie canvas za pomocą niestandardowego interfejsu API obsługiwanego przez program Firefox 3.
Obsługa transformacji w elemencie canvas
Firefox obsługuje teraz metody transform() i setTransform() elementu canvas.
Zastosowanie mikroformatów
W Firefoksie 3 dostępny jest teraz interfejs API do pracy z mikroformatami.
Zdarzenia przeciągania i upuszczania
Program Firefox 3 obsługuje nowe zdarzenia wysyłane do węzła źródłowego podczas operacji przeciągania (przy rozpoczęciu i zakończeniu przeciągania).
Zarządzanie fokusem w HTML
Obsługiwane są atrybuty activeElement i hasFocus zdefiniowane w specyfikacji HTML 5.
Zasoby offline w Firefoksie
Aplikacje internetowe mogą teraz przechowywać zasoby w pamięci podręcznej programu Firefox, co pozwala na korzystanie z tych aplikacji w trybie offline.
Poprawki CSS w Firefoksie 3
W programie Firefox 3 wprowadzono wiele udoskonaleń w obsłudze arkuszy stylów CSS.
Poprawki DOM w Firefoksie 3
W programie Firefox 3 obsługiwanych jest wiele nowych funkcji DOM, w tym niektóre rozszerzenia DOM dostępne w przeglądarce Internet Explorer.
Obsługa JavaScript 1.8
W programie Firefox 3 wprowadzono obsługę języka JavaScript w wersji 1.8.
Obsługa EXSLT
W programie Firefox 3 obsługiwana jest znaczna część pakietów EXSLT, stanowiących rozszerzenia języka XSLT.
Poprawki SVG w Firefoksie 3
Obsługa formatu SVG w Firefoksie 3 została w znacznym stopniu zaktualizowana — dostępnych jest między innymi ponad dwadzieścia nowych filtrów, a także nowe elementy i atrybuty.
Animowane grafiki PNG
Firefox 3 obsługuje format animowanych obrazków PNG (APNG).

Dla programistów XUL i rozszerzeń

Znaczące zmiany i udoskonalenia
Aktualizacja rozszerzeń dla Firefoksa 3
Przewodnik zawierający wszelkie potrzebne informacje dotyczące aktualizacji rozszerzenia w celu dostosowania go do Firefoksa 3.
Poprawki XUL w Firefoksie 3
W programie Firefox 3 dostępnych jest wiele nowych elementów XUL, w tym suwaki do skalowania, okienka z kalendarzami umożliwiającymi ustawianie daty i godziny oraz przyciski strzałek służące do zwiększania i zmniejszania wprowadzonej wartości.
Szablony w Firefoksie 3
Szablony zostały znacząco ulepszone. Kluczowe udoskonalenie polega na możliwości zastosowania własnych procesorów zapytań, co pozwala na korzystanie ze źródeł danych innych niż RDF.
Bezpieczne aktualizacje
Aby uaktualnianie dodatków było bardziej bezpieczne, wszystkie instalowane dodatki muszą obsługiwać bezpieczną metodę pobierania aktualizacji. Dodatki udostępniane w witrynie addons.mozilla.org są wyposażone w tę funkcjonalność automatycznie. Wszystkie zainstalowane dodatki, które nie obsługuję bezpiecznej metody aktualizacji, zostaną automatycznie wyłączone po dokonaniu uaktualnienia do programu Firefox 3. Program Firefox będzie jednak nadal sprawdzał dostępność aktualizacji tych rozszerzeń (korzystając z niezabezpieczonej metody) i podejmował próbę ich zainstalowania (przy czym instalacja nie powiedzie się, jeżeli pobierana aktualizacja nie będzie obsługiwać bezpiecznej metody aktualizacji).
Miejsca: przewodnik dla przeprowadzających migrację
Artykuł dotyczący aktualizacji istniejących rozszerzeń w celu przystosowania ich do interfejsu API Miejsc.
Poprawki Menedżera pobierania plików w Firefoksie 3
W Menedżerze pobierania plików programu Firefox 3 wprowadzono nowe i udoskonalono istniejące interfejsy API, w tym obsługę wielu funkcji sprawdzających postęp pobierania.
Zastosowanie interfejsu nsILoginManager
Menedżer haseł został zastąpiony nowym Menedżerem logowania.
Zagnieżdżanie wiązań XBL
Za pomocą schematu URL data: możliwe jest teraz bezpośrednie zagnieżdżanie wiązań XBL zamiast przechowywania ich w osobnych plikach XML.
Lokalizacja opisu rozszerzenia
W programie Firefox 3 dostępna jest nowa metoda lokalizacji metadanych dodatków. Zlokalizowane wersje tych danych dostępne są zaraz po pobraniu dodatku, jak również w razie wyłączenia go.
Lokalizacja i liczba mnoga
W programie Firefox 3 dodano nowy moduł PluralForm, wspomagający prawidłowe tworzenie form liczby mnogiej słów w wielu wersjach językowych.
Zmiany w motywie Firefoksa 3
Informacje i notatki dla osób tworzących motywy dla Firefoksa 3.
Motywy i Firefox 3
Uwagi i informacje dla osób chcących tworzyć motywy dla Firefoksa 3.
Nowe składniki i funkcje
Biblioteka FUEL
Biblioteka FUEL zwiększa produktywność programistów rozszerzeń dzięki zmniejszeniu niedogodności wynikających z formalnego charakteru modelu XPCOM oraz wprowadzeniu niektórych nowoczesnych sposobów zastosowania języka JavaScript.
Miejsca
API historii i zakładek zostało całkowicie zastąpione nowym API Miejsc.
Usługa stanu bezczynności
W programie Firefox 3 dostępny jest nowy interfejs nsIIdleService, za pomocą którego można określić upływ czasu od ostatniego naciśnięcia klawisza lub przesunięcia kursora myszy przez użytkownika.
Kreator archiwów ZIP
Nowy interfejs nsIZipWriter umożliwia tworzenie archiwów ZIP przez rozszerzenia.
Powiększanie całych stron
Obsługa programu Firefox 3 jest łatwiejsza dzięki możliwości powiększania całych stron, a nie jedynie tekstu.
Korzystanie z cyklicznego mechanizmu zbierania w XPCOM
W kodzie XPCOM można teraz korzystać z cyklicznego mechanizmu zbierania, który zwalnia nieużywaną pamięć, nie dopuszczając do jej wyciekania.
Menedżer wątków
W programie Firefox 3 dostępny jest nowy interfejs nsIThreadManager, a także nowe interfejsy wątków i zdarzeń związanych z wątkami, które stanowią łatwą metodę tworzenia wątków i zarządzania nimi.
Moduły JavaScript
W programie Firefox 3 dostępny jest nowy mechanizm udostępniania modułów kodu, umożliwiający tworzenie modułów JavaScript, które mogą być następnie ładowane przez rozszerzenia i aplikacje (podobnie jak współużytkowanie biblioteki).
Interfejs nsIJSON
W programie Firefox 3 dostępny jest nowy interfejs nsIJSON, umożliwiający wysoko wydajne kodowanie i dekodowanie ciągów znaków w formacie JSON.
Zastosowanie preferencji dotyczących treści
W programie Firefox 3 dodano nową usługę umożliwiającą pobieranie i ustawianie preferencji dotyczących określonych stron. Dane te mogą zostać wykorzystane w rozszerzeniach (a także w głównym kodzie) w celu śledzenia preferencji użytkownika dotyczących poszczególnych stron.
Monitorowanie wtyczek
Nowy komponent systemu wtyczek może teraz obliczać ile zajmuje każdej z wtyczek (n.p., Macromedia Flash) wykonanie swoich wywołań.
Poprawione błędy
Istotne błędy poprawione w Firefoksie 3
Artykuł zawiera informacje o błędach, które zostały poprawione w Firefoksie 3.

Nowe cechy istotne dla użytkowników końcowych

Obsługa programu

 • Łatwiejsze zarządzanie hasłami. U góry okna przeglądarki jest teraz wyświetlany pasek informacyjny, umożliwiający zapisanie hasła po udanym zalogowaniu w witrynie internetowej.
 • Uproszczona instalacja dodatków. Rozszerzenia pobierane ze stron innych producentów można teraz zainstalować szybciej dzięki usunięciu listy dozwolonych witryn pobierania dodatków.
 • Nowy menedżer pobierania. Menedżer pobierania ułatwia znalezienie pobranych plików.
 • Wznawianie pobierania. Pobieranie plików można teraz wznowić po ponownym uruchomieniu przeglądarki lub po zresetowaniu ustawień połączenia sieciowego.
 • Powiększanie całych stron. Za pomocą poleceń menu Widok lub skrótów klawiaturowych można teraz powiększać i pomniejszać całą treść stron — skalowany jest nie tylko tekst, lecz także układ strony i grafika.
 • Przewijanie kart i menu podręczne. Dzięki nowej funkcji przewijania kart oraz menu podręcznemu można teraz szybciej przemieszczać się między kartami.
 • Zapisywanie bieżącej sesji. Przy zamykaniu programu Firefox 3 wyświetlany jest monit z pytaniem o zapisanie otwartych kart.
 • Zoptymalizowanie działanie polecenia Otwórz wszystkie w kartach. Po otworzeniu folderu zakładek w kartach do okna przeglądarki są teraz dodawane nowe karty zamiast zastępowania istniejących kart.
 • Łatwiejsza zmiana rozmiaru paska adresu i paska wyszukiwania. Rozmiary paska adresu i paska wyszukiwania można teraz zmienić w łatwy sposób, korzystając z umieszczonego między nimi uchwytu zmiany rozmiaru.
 • Usprawnienia funkcji zaznaczania tekstu. Można teraz zaznaczyć jednocześnie wiele fragmentów tekstu, korzystając z klawisza Control (Command na komputerach Macintosh). Dwukrotne kliknięcie tekstu i przeciąganie kursora powoduje teraz zaznaczanie tekstu w trybie „słowo po słowie”. Trzykrotne kliknięcie powoduje zaznaczenie całego akapitu.
 • Pasek narzędzi Znajdź. Po otwarciu paska narzędzi Znajdź jest w nim automatycznie wyświetlany bieżąco zaznaczony tekst.
 • Zarządzanie wtyczkami. Poszczególne wtyczki można teraz wyłączyć w oknie Menedżera dodatków.
 • Integracja z systemem Windows Vista. Menu programu Firefox są teraz wyświetlane przy użyciu motywu systemu Vista.
 • Integracja z systemem Mac OS X. W programie Firefox obsługiwany jest program Growl, powiadamiający o ukończeniu pobierania plików oraz dostępnych aktualizacjach.
 • Przycisk gwiazdy. Umieszczony w pasku adresu nowy przycisk gwiazdy umożliwia szybkie utworzenie nowej zakładki za pomocą jednego kliknięcia. Kolejne kliknięcie pozwala na umieszczenie zakładki w odpowiednim folderze i przypisanie do niej słów kluczowych.
 • Etykiety. Do zakładek można teraz przypisać słowa kluczowe, co umożliwia posortowanie ich tematycznie.
 • Pasek adresu i automatyczne uzupełnianie. Aby szybko wyszukać stronę w historii i zakładkach, wystarczy wpisać jej tytuł lub słowo kluczowe w pasku adresu. Ikony stron oraz wskaźniki zakładek i etykiet umożliwiają łatwe zidentyfikowanie pochodzenia każdego z wyników wyszukiwania.
 • Folder Inteligentne zakładki. Nowy folder Inteligentne zakładki umożliwia szybki dostęp do stron ostatnio dodanych do zakładek oraz do ostatnio używanych etykiet, a także do często odwiedzanych stron.
 • Organizator zakładek i historii. Nowy, ujednolicony organizator zakładek i historii umożliwia łatwe przeszukiwanie historii odwiedzonych stron i zakładek; dostępnych jest wiele widoków oraz inteligentne foldery, w których można zapisać często przeprowadzane wyszukiwania.
 • Obsługa protokołów przez aplikacje internetowe. Do obsługi odnośników mailto: mogą być teraz używane aplikacje internetowe, takie jak internetowe programy pocztowe (webmail), a nie tylko programy dostępne w systemie operacyjnym. W podobny sposób są obsługiwane także inne protokoły. (Uwaga: poszczególne aplikacje internetowe muszą zostać uprzednio zarejestrowane w programie Firefox).
 • Łatwa konfiguracja obsługi pobieranych plików. Interfejs użytkownika nowego panelu Aplikacje w oknie preferencji umożliwia konfigurowanie obsługi różnych typów plików i schematów protokołów.
 • Poprawiony wygląd programu. Poprawiona obsługa grafiki i czcionek sprawia, że strony wyglądają ładniej — tekst jest wyraźniejszy, a czcionki z ligaturami i złożonymi skryptami są teraz lepiej obsługiwane. Ponadto w systemach Mac i Linux (Gnome) program Firefox jest znacznie lepiej dostosowany do standardów wyglądu aplikacji obowiązujących w przypadku danej platformy.
 • Obsługa zarządzania kolorem. Po ustawieniu preferencji gfx.color_management.enabled w oknie [about:config] profile kolorów osadzone w plikach graficznych będą wykorzystywane do dostosowania kolorów do używanego monitora.
 • Obsługa trybu offline. Twórcy aplikacji internetowych mogą skorzystać z nowych funkcji trybu offline, aby umożliwić korzystanie ze swoich programów nawet w sytuacji braku połączenia z Internetem.

Bezpieczeństwo i prywatność

 • Informacje o witrynie dostępne za pomocą jednego kliknięcia. Chcesz dowiedzieć się więcej o witrynie, którą oglądasz? Kliknij ikonę witrynie w pasku adresu, aby sprawdzić, kto jest jej właścicielem. Informacje są wyświetlane w przejrzysty i czytelny sposób.
 • Ochrona przed destrukcyjnym oprogramowaniem. W przypadku odwiedzenia witryny znanej jako źródło wirusów, programów typu „spyware”, koni trojańskich i innych niebezpiecznych programów (tzw. oprogramowania destrukcyjnego —malware) w programie Firefox 3 wyświetlane jest ostrzeżenie. Aby obejrzeć przykładowe ostrzeżenie, kliknij tutaj.
 • Rozszerzona ochrona przed sfałszowanymi witrynami. Gdy odwiedzisz witrynę, co do której istnieją podejrzenia, że jest sfałszowana, zamiast podejrzanej treści wyświetlana jest specjalna strona z ostrzeżeniem. Kliknij tutaj, aby obejrzeć ostrzeżenie.
 • Bardziej czytelne opisy błędów protokołu SSL. Komunikaty o błędach wyświetlane w przypadku nieprawidłowego certyfikatu SSL są bardziej czytelne, co pozwala uzyskać więcej informacji na temat problemu, który wystąpił.
 • Ochrona przed nieaktualnymi dodatkami. Program Firefox 3 automatycznie sprawdza dodatki i wtyczki, wyłączając ich starsze, niezabezpieczone wersje.
 • Bezpieczne aktualizacje dodatków. Bezpieczeństwo aktualizacji dodatków zostało zwiększone — twórcy dodatków są teraz zobowiązani do udostępnienia bezpiecznego mechanizmu aktualizacji.
 • Integracja z oprogramowaniem antywirusowym. Program Firefox 3 przesyła teraz informacje o pobieranych plikach wykonywalnych do oprogramowania antywirusowego.
 • Obsługa funkcji kontroli rodzicielskiej w systemie Windows Vista. Program Firefox 3 obsługuje dostępne w systemie Vista ustawienia kontroli rodzicielskiej, umożliwiające zablokowanie pobierania plików.

Wydajność

 • Niezawodność. W programie Firefox 3 zakładki, historia, pliki cookie oraz preferencje są teraz przechowywane w bezpiecznym formacie bazy danych obsługującej transakcje. Oznacza to, że dane użytkownika są chronione nawet w przypadku awarii systemu.
 • Szybkość. W programie Firefox 3 osiągnięto znaczny przyrost wydajności przez całkowite przeprojektowanie części oprogramowania wyświetlającej treść na ekranie oraz obsługującej układ strony.
 • Zmniejszone zużycie pamięci. Program Firefox 3 jest najbardziej wydajną wersją aplikacji pod względem zużycia pamięci — naprawiono ponad 300 błędów polegających na „wycieku” pamięci, a także dodano nowe funkcje umożliwiające automatyczne zlokalizowanie i wyczyszczenie nieużywanych bloków pamięci.

Zobacz także