nsIProgrammingLanguage

« Dokumentacja API XPCOM

Podsumowanie

Interfejs nsIProgrammingLanguage dostarcza wyliczenie identyfikatorów języków programowania.

#include "nsIProgrammingLanguage.h"

[scriptable, uuid=(ea604e90-40ba-11d5-90bb-0010a4e73d9a)]
interface nsIProgrammingLanguage : nsISupports { ... };

Typy języków

nsIProgrammingLanguage::UNKNOWN

nsIProgrammingLanguage::CPLUSPLUS

nsIProgrammingLanguage::JAVASCRIPT

nsIProgrammingLanguage::PYTHON

nsIProgrammingLanguage::PERL

nsIProgrammingLanguage::JAVA

nsIProgrammingLanguage::ZX81_BASIC

nsIProgrammingLanguage::JAVASCRIPT2

Uwagi

Ta lista może się rozrastać w przyszłości o nowe identyfikatory języków; jednakże aktualne wartości identyfikatorów pozostaną zawsze niezmienne.

Historia

Interfejs został zamrożony dla Mozilli 0.9.5. Zobacz błąd 99156.