Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

nsIInputStream

« Dokumentacja API XPCOM

Podsumowanie

Interfejs nsIInputStream reprezentuje źródło danych nadających się do odczytu.

  #include "nsIInputStream.h"

  [scriptable, uuid=(fa9c7f6c-61b3-11d4-9877-00c04fa0cf4a)]
  interface nsIInputStream : nsISupports { ... };

Metody

close
Metoda zamyka ciąg wejściowy.
available
Metoda zwraca ilość bajtów aktualnie możliwych do odczytania z ciągu.
read
Metoda kopiuje dane z ciągu do bufora.
readSegments
Metoda dostarcza bezpośredniego dostępu do wewnętrznego bufora ciągu.
isNonBlocking
Metoda zwraca wartość true jeśli ciąg nie jest blokujący.

Historia

Ten interfejs został zamrożony dla Mozilli 1.0. Zobacz błąd 124465, aby poznać szczegóły.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Bedi, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Bedi,