mozilla
Wyniki wyszukiwania

  nsIInputStream

  « Dokumentacja API XPCOM

  Podsumowanie

  Interfejs nsIInputStream reprezentuje źródło danych nadających się do odczytu.

   #include "nsIInputStream.h"
  
   [scriptable, uuid=(fa9c7f6c-61b3-11d4-9877-00c04fa0cf4a)]
   interface nsIInputStream : nsISupports { ... };
  

  Metody

  close
  Metoda zamyka ciąg wejściowy.
  available
  Metoda zwraca ilość bajtów aktualnie możliwych do odczytania z ciągu.
  read
  Metoda kopiuje dane z ciągu do bufora.
  readSegments
  Metoda dostarcza bezpośredniego dostępu do wewnętrznego bufora ciągu.
  isNonBlocking
  Metoda zwraca wartość true jeśli ciąg nie jest blokujący.

  Historia

  Ten interfejs został zamrożony dla Mozilli 1.0. Zobacz błąd 124465, aby poznać szczegóły.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Bedi, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: Bedi,